Nhà Hàng Bò 33 Món


280 Phan Xích Long P.2 Q. Phú Nhuận
Điện thoại: (+084) 835170417